Vážený návštěvníku. Web Termogram.cz již nadále není udržován ani aktualizován. Pokud vás zajímá aktuální nabídka termokamera FLIR, navštivte náš nový web věnovaný této problematice: www.termokamery-flir.cz, případně slovenskou jazykovou mutaci www.termokamery-flir.sk

<< zpět na přehled stacionárních termokamer A300/A310

Termovizní systém požární bezpečnosti


Standardní systémy požární bezpečnosti jsou založeny na detekci přímých projevů ohně, tj. především: kouře (kouřové detektory) a plamenů (např. CCTV systémy). Naproti tomu termovizní systém požární bezpečnosti je založen na bezdotykovém měření teploty velké plochy pomocí stacionárních termokamer.

Termovizní systém zaznamenává i malé nárusty teplot sledovaých objektů oproti klidovému stavu. Dokáže tak detekovat (potenciálně) vznikající požár ve fázi, kdy se projevuje jen lokálním nárustem teploty, tj. nezanedbatelný čas před tím, než se objeví kouř nebo dokonce plameny.

Srovnání termovizního systému požární bezpečnosti s jinými systémy
Srovnání termovize s jinými systémy požární bezpečnosti. Základním rozdílem je fáze požáru, při níž jednotlivé systémy dokáží reagovat. Termokamery jsou schopny reagovat již v fázi rozhořívání, kdy se vznikající požár projevuje pouze lokálním nárustem teploty.

Sklad perspektivou termokamery FLIR A310
Sklad perspektivou termokamery FLIR A310. Teplota je uvedena ve stupních Celsia a ukazuje na její lokální nárusty (37,1 a 53,8).

Systém požární bezpečnosti s termokamerami FLIR A310

Z naší nabídky je pro systém požární bezpečnosti určena termokamera FLIR A310. Ta vedle klasických měřících funkcí a možností zobrazení obrazu na PC (přes Ethernet) nebo televizi (NTSC/PAL) nabízí pokročilé funkce analýzy snímaného obrazu. Termokamera tak může sama (tj. bez nadřazeného systému, který by analyzoval obraz) vyhodnotit kritický nárust teploty v předem vybraných oblastech.

Jak ukazuje obrázek, jako monitorovanou oblast lze pomocí tzv. masky vybrat prakticky libovolnou část obrazového výstupu termokamery. Může se tak např. jednat o kritické potrubí, parovody, prvky elektroinstalace, jednotlivá másta ve skladu apod.

Monitorování teploty ve vyznačené oblasti termokamerou FLIR A310
Monitorování teploty ve vyznačené oblasti termokamerou FLIR A310.

V případě, že termokamera zaznamená kritický nárust teploty, může o této události informovat nadřazený systém pomocí 6 digitálních vstupů/výstupů. Příklad zapojení systému při monitorování rozsáhlého skladu s více termokamerami je na následujícím obrázku.

Monitorování teploty ve vyznačené oblasti termokamerou FLIR A310
Termovizní systém pro monitorování rozlehlého skladu více stacionárními termokamerami.

Workswell © 2013

Napište nám |  Zavřít