Vážený návštěvníku. Web Termogram.cz již nadále není udržován ani aktualizován. Pokud vás zajímá aktuální nabídka termokamera FLIR, navštivte náš nový web věnovaný této problematice: www.termokamery-flir.cz, případně slovenskou jazykovou mutaci www.termokamery-flir.sk Kompletní portfolio přístrojů společnosti W-Technika naleznete na eshopu www.w-technika.cz

Měření termokamerou - termovize - termovizní měření

Společnost Workswell s.r.o., provozovatel webu Termogram.cz a si vám dovoluje nabídnout profesionální služby v oblasti termografické diagnostiky.

Proč termovizní diagnostiku právě od nás?

1) Dlouholeté zkušenosti v oboru termovizní diagnostiky
2) Spolupráce s nezávislými institucemi (odborníci z kateder ČVUT, Centrum diagnostiky FV systémů a Centrum termografie)
3) Velká řada úspěšně realizovaných zakázek
4) Nejsme nejlevnější, ale kvalita odvedené práce tomu odpovídá
5) Naši technici jsou vyškoleni v Centru termografie pro oblast diagnostiky budov

Zabýváme se aplikací termovizní diagnostiky především v následujících třech oblastech:

Průmyslová termovize

Použití infračervené termografie v průmyslu nachází značné uplatnění především v oblasti diagnostiky výrobních strojů, linek a soustav. Vedle diagnostiky přehřívání a abnormálních teplot, lze detekovat tepelné úniky ze spojů teplovodů a potrubí, včetně detekce úniku plynů. Oblast průmyslové termovize zahrnuje také analýzu zatížení energetických zdrojů a rozvodů.

Termovize tepelných soustav a parovodů Tepelné soustavy a parovody
Základním parametrem u tepelných soustav je účinnost, s kterou tyto soustavy pracují. Abychom maximalizovali účinnost celé soustavy je nutné co možné nejvíce omezit ztráty při přenosu tepla. Vlivem nekvalitně provedené izolace ale i degradace materiálu dochází ke značným ztrátám v teplovodu. Díky termovizi jsme schopni přesně analyzovat rozložení teploty na plášti tepelných zdrojů.


Rozvodny a rozvaděče Rozvodny a rozvaděče
Součástí každého technologického procesu jsou zdroje a rozvody elektrické energie. Správná funkčnost těchto systémů je pak základem spolehlivosti celého procesu. To obnáší kontrolu aktuálního stavu elektrických rozvodů, jednotlivých spojů a oteplení jistících prvků. Termovizní měření je v tomto ohledu nejrychlejší metodou, jak bez bez nutnosti odstavení výroby, identifikovat kritická místa těchto zařízení.


Výrobní procesy Výrobní procesy
V případě poruchy jednotlivých prvků stroje může dojít k úplnému zastavení nebo výraznému omezení funkce a tím i k následným ekonomickým ztrátám. Pomocí termovizní diagnostiky lze detailně prozkoumat stav jednotlivých subsystému a na základě jejich aktuální teploty nepřímo určit míru opotřebení či pravděpodobnost budoucího výskytu poruchy.Termovize v elektroenergetice

Oblast energetiky byla jednou z prvních, kde termovizní měření nalezlo průmyslové uplatnění. Důvodem byla schopnost termovizního systému diagnostikovat měřené zařízení za plného provozu, navíc rychle a přesně. Diagnostika je schopna odhalit i malé odchylky od bezporuchového stavu a tím předejít pozdním a náročným opravám zařízení. Výsledná údržba a diagnostika zařízení je pak nejen snadnější, ale také méně finančně náročná.

Termovizní diagnostika fotovoltaických elektráren Fotovoltaické systémy
Rozložení teploty fotovoltaického panelu při jeho běžném provozu je velmi cenným diagnostickým nástrojem. Termovizní inspekce je rychlý a levný způsob analýzy i velkého množství fotovoltaických panelů v provozních podmínkách, s cílem vytypovat panely, které jsou podrobeny nákladnějšímu způsobu testování.


Termovizní diagnostika elektrorozvodných sítí Elektrorozvodné sítě
Pravidelné termovizní kontroly a vykonávání údržby, diagnostiky a monitoringu energetických distribučních sítí má nejen velký bezpečnostní význam, ale i významný ekonomický efekt. Poruchový stav těchto sítí má v řadě případů velký dopad na činnost sekundárních a koncových odběratelů elektrické energie.


Termogram transformátoru Transformátory a měniče
Většina elektrických zdrojů obsahuje transformátorový měnič elektrické energie. Při jeho funkci dochází vlivem průchodu proudu ke vzniku joulových ztrát a k následnému zahřívání transformátoru a jeho okolí. Termovizní diagnostika transformátorů může odhalit jeho přehřívání i některé typy závad (přechodové odpory, zkraty na vinutí apod.).Workswell © 2013

Napište nám |  Zavřít